Het beschermen van uw persoonsgegevens is natuurlijk belangrijk!  

Heeft u vragen hierover?  Wij horen dan graag van u!

Privacy Verklaring

Chiropractie Hanson B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Chiropractie Hanson B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Chiropractie Hanson B.V. bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Chiropractie Hanson B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Chiropractie Hanson B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Chiropractie Hanson B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Chiropractie Hanson B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Chiropractie Hanson B.V. informeert patiënten indien Chiropractie Hanson B.V.bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 


Risico-beoordeling (Data Protection Impact Assesment-DPIA)

Risico’s bestaan in het door Chiropractie Hanson B.V. onbedoeld wijzigen of lekken of zoekraken van informatie waardoor schade ontstaat aan de externe belanghebbenden (patiënten en (oud-) patiënten van Chiropractie Hanson B.V..  

Tegen dit risico neemt Chiropractie Hanson B.V. de maatregelen in dit privacy beleid of ISMS, voert deze uit en beoordeelt deze op effectiviteit. De procedures van het privacy beleid of ISMS zijn onderwerp van continu onderzoek en verbetering. Alle medewerkers worden bij de veiligheids-procedures betrokken, op de wijzen als in dit privacy beleid of ISMS beschreven. 


Procedure risico beoordeling

Chiropractie Hanson B.V. reduceert bovenstaande gevaren doordat zij werkt op basis van haar privacy beleid of ISMS. Bij iedere interne audit en management review wordt een risico-beoordeling dataveiligheid uitgevoerd. 

Buiten het beheer van het privacy beleid of ISMS blijft een rest-risico bestaan. De bekende risico’s voor Chiropractie Hanson B.V. worden via de interne audits en management reviews geanalyseerd. Maatregelen voor die risico’s zijn in het privacy beleid of ISMS opgenomen en worden beheerd en uitgevoerd. Rest-risico’s bestaan uit extreem wijzigende omstandigheden die Chiropractie Hanson B.V. niet voorziet. Die risico’s acht Chiropractie Hanson B.V. onvermijdelijk. Na een onvoorzien incident wordt een nieuwe risico beoordeling uitgevoerd. Eventuele remedies neemt Chiropractie Hanson B.V. in het privacy beleid of ISMS op. 

×