Webster techniek voor zwangere vrouwen

Sinds maart 2018, is mevrouw Hanson ook gekwalificeerd om de Webster Techniek toe te passen.  Dit is een techniek speciaal gericht op het behandelen van zwangere vrouwen met het doel om meer balans in het bekken te brengen.  Dit kan het makkelijker maken voor de baby om een optimale houding aan te nemen voor de bevalling en ook de kans op een soepele bevalling vergroten.

Hiervoor, is er een speciale opleiding voor nodig, en deze heeft mevrouw Hanson in maart met succes afgerond.

Vragen hierover?  Neem contact op!×